MrSupply - Logistik på småländska -
Företagspresentation.

MrSupply är ett enmansföretag som utvecklar och säljer logistiklösningar. Jag har specialicerat mig på Microsoft Excel och alla applikationer är byggda för det. Alla produkter specialanpassas och skräddarsysför eran verksamhet och jag utför även installationen av produkterna. Arbetsgången vid en implementering är alltid en dialog med kunden för att mina program skall passa just för den.